Tiếng Việt   English
Register FREE  |  Login  | Help
Home   |   Products   |   Suppliers   |   Offers   |   Member Search  icon search
CUSTOMER SUPPORT
ACEvn Customer Support
CATEGORIES - Suppliers
WEBLINK
  Suppliers > Chemicals

VINA CHEMISTRY BIOLOGY SCIENCE EQUIPMENT CO., LTD

Sinh Hóa Vina là nhà đại diện chính thức và độc quyền các hãng thiết bị và vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm như là RESTEK - MỸ ; LABCONCO-MỸ, BUCHI-THỤY SỸ; SIGMA-ALDRICH-MỸ, COLEPARMER-MỸ
Liên hệ KINH DOANH: 0901827555

Business category Chemicals
Contact person Ms. Hong Dao Thi Thu    - Position: Nhân Viên Kinh doanh
Address 176/15 Dang Van Ngu Street, Ward 14, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam  Vietnam
Phone (Login to view)    - Fax: (Login to view)    - Mobi: (Login to view)
Website (Login to view)
SEND YOUR INQUIRY
Please fill in fully your information to send email
Your name*
Company
Email*
Address*
Country
Phone*
Message*
RELATED PRODUCTS BY THIS SUPPLIER
Copyright © by ACEvn.com. All rights reserved.
Powered by ACES
Terms of use   |   About us   |   Contact us   |   Help