Tiếng Việt   English
Register FREE  |  Login  | Help
Home   |   Products   |   Suppliers   |   Offers   |   Member Search  icon search
CUSTOMER SUPPORT
ACEvn Customer Support
CATEGORIES - Offers
WEBLINK
 Offers > Chemicals > Clean chemicals
 

Đại diện hợp pháp hóa chất Sigmaaldrich 0901827555

 (Nov 17, 2020)
Vina Chemistry là nhà đại diện hợp pháp các hãng thiết bịthí nghiệm nổi tiếng nhất trên thế giới như Buchi-Thụy Sỹ, Sigmaaldrich-Mỹ, Restek-Mỹ, Ladconco-Mỹ, Coleparmer-Mỹ.

Thông tin liên hệ:
Để biết thêm thông tin và mua hàng, xin hãy liên hệ:
Bộ phận kinh doanh:
Ms. THU HỒNG/ 0901827555
Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Sinh Hóa Vina
Email: thu@chemos.com.vn
Website: https://vinachemistry.com/
Posted by member

VINA CHEMISTRY BIOLOGY SCIENCE EQUIPMENT CO., LTD

   
Phone (Login to view)
SEND YOUR INQUIRY
Please fill in fully your information to send email
Your name*
Company
Email*
Address*
Country
Phone*
Message*
VIEW CONTACT INFORMATION
RELATED OFFERS BY THIS MEMBER
 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Sinh Hóa Vina (Nov 18, 2020)
 Nên mua hóa chất Sigma Aldrich ở đâu CHẤT LƯỢNG (Nov 17, 2020)
Copyright © by ACEvn.com. All rights reserved.
Powered by ACES
Terms of use   |   About us   |   Contact us   |   Help