Tiếng Việt   English
Register FREE  |  Login  | Help
Home   |   Products   |   Suppliers   |   Offers   |   Member Search  icon search
CUSTOMER SUPPORT
ACEvn Customer Support
CATEGORIES - Offers
WEBLINK
 Offers > Industrial Supplies > Conveyer Production Line
View offers to buy View offers to sell View all offers
[Vietnam]
Dec 13, 2013
Máy in date tự động domino
Chúng tôi là nhà cung cấp độc quyềnmáy in phun date thương hiệu Domino của Anh Quốc tại Việt Nam. Domino cũng làthương hiệu máy có xuất xứ châu Âu và chỉ được sản xuất duy nhất tại Anh, vàmáy in phun cũng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam

Với nguyên lý in phun không tiếpxúc, dạng di chuyển. Máy in phun được ứng dụng để in ngày sản xuất, hạn sử dụng,số .....
 Page: 1 
Copyright © by ACEvn.com. All rights reserved.
Powered by ACES
Terms of use   |   About us   |   Contact us   |   Help